#rowerowyrownik @

Główna

Rowerowy równik to akcja, w której wspólnie pokonujemy na rowerach jak najwięcej kilometrów w ciągu roku.

Regulamin:
 1. Tag służy jedynie do dodawania swoich wycieczek i niczego innego. Tagi do spraw technicznych: #wykopaktywny #rownikowetesty
 2. W pierwszej linijce wpisujemy działanie; nasz dystans zaokrąglamy do liczby całkowitej. Dodajemy według wzoru:

  Wynik z poprzedniego wpisu + Twój przebyty dystans = Wynik

  Ewentualnie, podczas wrzucania więcej niż jednej wycieczki:

  Wynik z poprzedniego wpisu + Twój przebyty dystans + Twój przebyty dystans 2 + Twój przebyty dystans 3 = Wynik

 3. Nie sumujemy ze sobą dystansów kilku mniejszych wycieczek. Kilka wycieczek na raz dodajemy jedynie wg. powyższego wzoru.
 4. Nie wrzucamy wycieczek starszych niż ostatnie 14 dni. *(wyjątkiem są wielodniowe wyprawy rowerowe i inne tego typu skrajne sytuacje)
 5. Nie wrzucamy rowerów stacjonarnych i trenażerów, od tego jest #stacjonarnyrownik, podobnie nie wrzucamy e-bikeów, hulajnog elektrycznych etc.
Skrypt do dodawania wpisów na rowerowy równik

Pokonany dystans

Liczba wycieczek

Liczba uczestników

Ostatnie 4 tygodnie (suma km, rok do roku)

Najdłuższe wycieczki

Przyrost kilometrów (tygodniowy, rok do roku)
Sumy kilometrów (miesięczne, rok do roku)
Dzienne sumy km (ostatni miesiąc)
Ostatnie wczytane dystanse